logo

Praktijkgegevens

 

T. Knap, psychiater te Den Haag

Leertherapeut voor artsen in opleiding tot psychiater

Lid klachtencommissie Parnassia

Lid commissie kwaliteitsvisitatie Ned. Ver voor Psychiatrie

Lid geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken

BIG: psychiater 29022087901

BIG:psychotherapeut 19022087916

AGB code praktijk: 03070226

AGB code zorgverlener: 03029414

Kamer van Koophandel: 27344453

Rek.no. NL06ABNA056.56.11.526