logo

Kosten

De kosten voor een psychiatrische consultatie declareer ik bij uw verwijzer.

Indien u de consulten zelf wilt betalen ontvangt u van mij nota's à € 216,-.

Indien u niet in de gelegenheid bent op een afspraak te komen, verwacht ik dat u mij minstens 24 uur van tevoren daarover bericht. Als u een afspraak niet nakomt of te laat afzegt, ongeacht wat de reden hiervoor is, breng ik  een bedrag van € 70,- in rekening. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.