logo

Afspraken

De praktijk

De praktijk is gevestigd in een woonhuis. U kunt plaats nemen in de wachtkamer op de eerste etage waar ik u zal ophalen. U wordt verzocht niet te roken en de deur te sluiten als u binnen bent. De afspraken duren maximaal 60 minuten.

Afzeggen van afspraken

Indien u niet in de gelegenheid bent op een afspraak te komen, verwacht ik dat u mij minstens 24 uur van tevoren daarover bericht. Als u een afspraak niet nakomt of te laat afzegt, ongeacht wat de reden hiervoor is, breng ik  een bedrag van € 70,- in rekening. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Wanneer u een afspraak annuleert dient u zelf contact op te nemen voor een vervolgafspraak. Afspraken beginnen en eindigen op de afgesproken tijd. Wanneer er langer dan een maand geen contact is zonder dat dit nadrukkelijk zo is afgesproken sluit ik het contact af.

Afzeggen of veranderen van afspraken bij voorkeur via de e-mail, eventueel telefonisch.